O Kancelarii

Anita Robaszek-Witkowska jest adwokatem Zielonogórskiej Izby Adwokackiej. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra. Ponadto adwokat Anita Robaszek-Witkowska ukończyła ekonomię na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w czasie studiów. Adwokat Anita Robaszek-Witkowska w swojej karierze zawodowej praktykowała zarówno w kancelarii notarialnej, kancelarii komorniczej, kancelarii radcowskiej oraz adwokackich. Miała również praktyki w prokuraturze i sądzie. Dzięki temu adwokat Anita Robaszek-Witkowska zdobyła szeroką wiedzę z zakresu sporządzania aktów notarialnych, w tym sporządzania umów, postępowań spadkowych, zniesienia własności nieruchomości i podziału majątku wspólnego, z zakresu prowadzenia spraw egzekucyjnych, w tym przede wszystkim egzekucji z nieruchomości. Dzięki współpracy zarówno w czasie studiów jak i aplikacji z różnymi kancelariami adwokackimi adwokat Anita Robaszek- Witkowska miała okazję prowadzić sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, rodzinnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych.

W czasie aplikacji adwokackiej odbywanej w Zielonogórskiej Izby Adwokackiej adwokat Anita Robaszek-Witkowska z powodzeniem zastępowała innych adwokatów, w różnych sprawach sądowych zdobywając kolejne umiejętności i poznając metodykę procesową. Anita Robaszek-Witkowska podnosiła również swoje kompetencje prowadząc zajęcia z prawa karnego i postępowania karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Adwokat Anita Robaszek-Witkowska w pracy kieruje się przede wszystkim ochroną praw i interesów swoich klientów, jest zawsze zaangażowana, sumienna i staranna. Prowadząc sprawy dba o poszanowanie prawa i zasad etyki.

W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze i skakać na trampolinie. Odpoczywa w kuchni pogłębiając wiedzę i umiejętności kulinarne.

ZAKRES USŁUG KANCELARII

PRAWO
KARNE

PRAWO
CYWILNE

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

PRAWO
GOSPODARCZE

PRAWO
RODZINNE

PRAWO
PRACY

PRAWO
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

PRAWO
ADMINISTRACYJNE